Vytisknout

Dočasná péče


kocickaDočasnou péčí je myšleno poskytnutí dočasného domova zvířeti (zejména psům a kočkám). Týká se zvířat, která nemohou být z různých důvodů umístěna v útulku, např:

  • zvířata příliš mladá nebo naopak příliš stará
  • zvířata nemocná nebo po zákrocích, které vyžadují intenzivní péči
  • zvířata odebraná původním majitelům v důsledku týrání
  • zvířata, která dlouhodobý pobyt v útulku nesnášejí dobře
  • samostatnou kapitolou jsou slovenští psí nalezenci, jimž je v útulku či karanténní stanici poskytována veterinární péče v tom měřítku, které považujeme za standard - odblešení, odčervení, očkování, kastrace, čipování a vystavení mezinárodního pasu, ale pro které si tam původní majitel už nepřijde.

Kdo je dočaskář?

Dočaskářem může být každý, kdo před osudy nezaopatřených zvířat nezavírá oči. Mnoho dočaskářů má vlastní psy, kočky, koně a zároveň pomáhá zvířecím bezdomovcům. Jiní naopak nemají podmínky pro to, aby zvíře trvale vlastnili a forma dočasné pomoci jim vyhovuje. Dočaskářem se mohou stát i nezletilí, se souhlasem svých zákonných zástupců.

Jak dlouho dočaska trvá?

Délka pobytu zvířete v dočasce je vždy individuální. Roli sehrávají možnosti dočaskáře (čas, prostory, finance atd) a potřeby konkrétního zvířete (v závislosti na jeho velikosti, pohlaví, fyzickém a psychickém stavu). Fakt, že každý dočaskář zajišťuje péči dobrovolně, dává tušit, že to, jaké zvíře, do jakých podmínek a na jak dlouho bude umístěno, je VŽDY na dohodě. Nepsané pravidlo říká, že zvíře je v dočasné péči umístěno tak dlouho, dokud se mu nenajde trvalý domov, nebo tak dlouho, jak to podmínky dočaskáře umožňují. V ojedinělých případech je zvíře přemístěno do jiné dočasky.